Koolitused

Creativity Lab viib koostöös valdkonna esindusorganisatsioonidega ellu suuremahulisi koolitus- ja arendusprogramme. Koostöös Eesti Muuseumiühinguga korraldame alates 2019. aastast Eesti muuseumivaldkonna arendusprogrammi "Muuseum 3.0" ning koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga korraldame 2019. aastast raamatukoguspetsialistide koolitusprogrammi "21. sajandi raamatukogu", mis keskenduvad muuseumide ja raamatukogude eestvedajate strateegilise juhtimise ja teenusedisaini põhimõtete juurutamisele asutuste töö igapäevasel korraldamisel. Tutvu programmidega ja täiendavate materjalidega allolevatel linkidel.