Koolitused

Creativity Lab viib koostöös valdkonna esindusorganisatsioonidega ellu suuremahulisi koolitus- ja arendusprogramme. Koostöös Eesti Muuseumiühinguga korraldame alates 2019. aastast Eesti muuseumivaldkonna arendusprogrammi Muuseum 3.0 ning koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga korraldame 2019. aastast raamatukoguspetsialistide koolitusprogrammi 21. sajandi raamatukogu, mis keskenduvad muuseumide ja raamatukogude eestvedajate strateegilise juhtimise ja teenusedisaini põhimõtete juurutamisele asutuste töö igapäevasel korraldamisel. Koos Tartumaa Omavalitsuste Liiduga viime ellu maakonna kultuurikorraldajate ja -juhtide arendus- ja koolitusprogammi Loov Tartumaa. Tutvu programmidega ja täiendavate materjalidega allolevatel linkidel. Täpsemalt saate lugeda meie koolituste kvaliteedi tagamise aluste kohta siit ning õppetöö korraldamise aluste kohta siit.